Tradycje pogrzebowe islam

Jak chowają zmarłych Muzułmanie?

Tutaj najważniejsze jest pochowanie ciała jak najszybciej (w ciągu maksymalnie 24 godzin). Muzułmanie wierzą, że po dłuższym czasie (jeżeli ciało nie zostanie pochowane) dusza może mieć problemy z wydostaniem się z niego.

Warto wiedzieć także iż Muzułmanie praktycznie nie interesują się powodem zgonu – uważają, że skoro ktoś odszedł była to wola boga i nie powinniśmy się tym interesować.Z tego powodu nie stosuje się tutaj sekcji zwłok. Także ze względu na szybkie pochowanie ciała pogrzeb robi się najczęściej w miejscu śmierci.

Ciała zmarłego owija się w materiał i umieszcza się w grobie ziemnym (nie używa się tutaj w ogóle trumien). Po zasypaniu na grobie kładzie się cienką kamienną płytkę z imieniem i nazwiskiem zmarłego – rzadko piszę się datę śmierci, natomiast częściej umieszcza się informację, jak osoba umarła.

Tradycje pogrzebowe: Chrześcijaństwo | Hinduizm | Islam | Tybet | Judaizm