Tradycje pogrzebowe islam

Pogrzeb w kulturze islamu jasno mówi o zasadach związanych z chowaniem zmarłych. Jedną z nich jest przekonanie o tym, że śmierć jest naturalnym wydarzeniem, które nie jest powodem do smutku, ani żalu. Wyznawcy Allaha nie dochodzą też przyczyny zgonu. Jeśli człowiek odszedł, oznacza to, że taka była kolej rzeczy i tak musiało się zdarzyć.

pogrzeby islam

Przygotowanie ciała do pogrzebu w islamie

Bardzo ważne jest to, aby zmarłego pochować jak najszybciej od momentu śmierci, koniecznie tego samego dnia. Zakazana jest kremacja zwłok. Muzułmanie nie podchodzą do przygotowania ciała zmarłego do ostatniej drogi tak jak chrześcijanie. Tutaj nie stosuje się zabiegów upiększających i poprawiających wygląd. Tuż po śmierci praktykowane jest rytualne obmycie ciała zmarłego. Usuwa się wszystkie elementy sztuczne jak peruka, tipsy, protezy itp. Tego zadania podejmują się najbliżsi zmarłego, tej samej płci. Następnie ciało owija się całunem (mężczyzn owija się w trzy, a kobiety w pięć warstw) i chowa w grobie ziemnym lub murowanym głową zwróconą w stronę Mekki.

W przypadku tradycji pogrzebowych w islamie nie stosuje się trumien, zwyczaj ten jednak (ze względów sanitarnych) powoli się zmienia. Na płycie nagrobnej rzadko piszę się datę śmierci, częściej przyczynę. A same pomniki są skromne, nie kultywuje się palenia zniczy, dopuszcza się natomiast przyniesienie kwiatów. Zachowuje się jednak duży umiar.

Islam Symbol

Tradycje pogrzebowe: Chrześcijaństwo | Hinduizm | Islam | Tybet | Judaizm