Tradycje pogrzebowe hinduizm

tradycje pogrzebowe hinduizm

Uroczystość pogrzebowa w Indiach silnie związana jest z wiarą. Śmierć nie jest powodem do smutku, gdyż hindusi wierzą w to, że dusza zmarłego przechodzi do Brahamy. Aby jednak ułatwić przejściu duszy na tamtą stronę, w Indiach stosuje się kremację. W porównaniu do innych religii, uważa się, że spopielenie zmarłego pomoże w wydostaniu się duszy z ciała. Wyjątkiem stanowią tylko pogrzeby osób transseksualnych, chorych na choroby zakaźne, kobiet ciężarnych oraz dzieci, w tych przypadkach nie podejmuje się ciałopalenia, tylko bezpośredniego wrzucenia zmarłych do wody.

Święta rzeka Ganges

Kremacja przebiega również w całkiem inny sposób niż ma to miejsce w Europie. Ciała nie popieli się w specjalnych piecach kremacyjnych, a na drewnianych stosach, które rozstawia się blisko rzeki Ganges. Zwłoki zanosi tam procesja żałobników składająca się z członków rodziny. Stos podpala najstarszy syn zmarłego lub najbliższy męski krewny i okrąża ciało trzykrotnie, polewając ciało świętą wodą. W trakcie tego procesu odczytuje się fragmenty świętych ksiąg i wyśpiewuje mantry.

Prochy zmarłego wrzucane są następnie do rzeki. Tę czynność, jak i podpalanie zwłok, wykonywać mogą tylko mężczyźni. Pozostałości po kościach trzy dni po spopieleniu, zakopuje najstarszy syn zmarłego.

Zorganizowanie takiej uroczystości pogrzebowej jest bardzo kosztowne i nie każda rodzina może sobie pozwolić na stos drewna. Koszt takiego pogrzebu może wynosić od 4 000 złotych i mocno świadczy o statusie społecznym danej rodzinie.

Sati — dawny zwyczaj

W przeszłości w Indiach wraz z mężem palono żywą żonę. Taki proces nie był obowiązkowy, jednak od kobiet tego oczekiwano, a społeczeństwo wywierało ogromny nacisk na kobiety. Ponieważ status wdowy jest bardzo nisko, kobiety zmuszone były i tak decydować się na odebranie sobie życia w ten tragiczny i bolesny sposób. Dzisiaj proces ten jest całkowicie zakazany, a samo mówienie o nim może kosztować pozbawienie wolności na siedem dni.

hinduizm symbol

Tradycje pogrzebowe: Chrześcijaństwo | Hinduizm | Islam | Tybet | Judaizm