Tradycje pogrzebowe chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo dzieli się na wiele nurtów, głównie katolicyzm, prawosławie czy protestantyzm. Mimo wielu podobieństw i tradycje i obrzędy pogrzebowe różnią się dla poszczególnych wyznań.

Chrześcijanie wierzą w życie wieczne, o tym również w dniu pogrzebu jest często wspominane przez osobę duchowną. Jak wyglądają uroczystości pogrzebowe dla poszczególnych nurtów chrześcijańskich?

pogrzeb chrześcijaństwo

Pogrzeb a katolicyzm

Pogrzeb katolicki jest uroczystością, która składa się z trzech elementów. Najczęściej przed samą ceremonią pogrzebową odbywa się msza pogrzebowa w kościele w intencji osoby zmarłej. Następnie rodzina udaje się na cmentarz, gdzie w kaplicy może pożegnać się nad trumną lub urną osoby zmarłej. Ostatnim etapem jest kondukt żałobny oraz pochowanie zmarłego w grobie.

Wystawienie ciała w trumnie przed pogrzebem lub przed kremacją jest bardzo silnie zakorzenione wśród katolików. To ostatni bowiem moment na zobaczenie i pożegnanie się nad ciałem osoby zmarłej. Jeśli rodzina zdecyduje się na pogrzeb kremacyjny, pożegnanie nad trumną odbywa się najczęściej wyłącznie dla najbliższej rodziny.

Stosunek kościoła katolickiego do kremacji

Kościół Katolicki od 1963 roku uznaje kremację za możliwą formę pochówku. Stanowisko kościoła jednak w tej kwestii jest bardzo konkretne, gdyż kremacja nie może odbyć się z powodów sprzecznych z naukami kościoła. Osoby duchowne twierdzą, że pogrzeb tradycyjny jest ceremonią oddającą większy szacunek osobie zmarłej, jednak decyzje o formie pogrzebu pozostawiają woli rodziny zmarłego.

katolicyzm

Pogrzeb a prawosławie

Zarówno nurt prawosławny, jak i katolicki jest bardzo do siebie zbliżony. Jednak różnica jest bardzo mocno widoczna w uroczystości pogrzebowej. Jedną z podstawowych różnic jest to, że kościół prawosławny zabrania kremacji zwłok, uznaje on bowiem spopielenie zmarłych za pochówek sprzeczny z naukami Jezusa Chrystusa. Chociaż w szczególnym wypadkach kremacja może zostać dopuszczona przez osoby duchowne, to jednak pogrzeby tradycyjne uznawane są za jedyny pochówek zgodny z nauką kościoła.

Tradycje pogrzebowe w kościele prawosławnym

Prawosławie podchodzi z większą szczegółowością do uroczystości pogrzebowych. Inaczej bowiem wygląda ceremonia dla kapłana, osoby świeckiej, dziecka oraz tych, którzy odeszli w oktawie Wielkanocnej. Zgodnie z tradycją prawosławną ciało osoby zmarłej obmywa się ciepłą wodą, a na czole, klatce piersiowej, dłoniach i kolanach wykonuje się znak krzyża. Następnie zmarłego lub zmarłą ubiera się w elegancką odzież żałobną. Po wykonaniu tej czynności osobę zmarłą przykrywa się białym, lnianym płótnem — savanem. Kościół katolicki pozostawia większa dowolność w kwestii tego, w czym zostanie pochowany zmarły. Inaczej jest z Kościołem Prawosławnym, w którego tradycji ustalone jest nawet to, co zostanie umieszczone w dłoniach. Zgodnie z obrzędami w trumnie umieszcza się świecę woskową oraz obrazek z podobieństwem Jezusa Chrystusa. Bardzo charakterystyczne dla wiary prawosławnej jest również umieszczanie na czole zmarłego wienczyka (pasek papieru z nadrukiem Chrystusa, Matki Boskiej i Ojca Chrzciciela). Kiedy osoba zmarła zostanie odpowiednio przygotowana do swojej ostatniej drogi, najbliższa rodzina udaje się na mszę do cerkwi. To właśnie tam odbywa się otpiewanije, czyli ostatnie pożegnanie. Następnie kondukt udaje się na cmentarz, gdzie odbywa się pochówek.

krzyż prawosławny
Pogrzeb a protestantyzm

W tradycji luterańskiej podobnie jak w przypadku pogrzebów katolików ceremonia pogrzebowa składa się z nabożeństwa oraz uroczystości pogrzebowej na cmentarzu. Podstawową różnicą między pogrzebami protestanckimi a pogrzebami innych nurtów chrześcijańskich jest to, że wyznawcy kościoła Ewangelicko-Augsburskiego nie odmawiają modlitwy z duszę zmarłego. Wynika to z przekonań o tym, że modlitwa żyjących nie jest w stanie zmienić sytuacji zmarłego.

Kremacja jest bardzo często praktykowaną metodą pochówku wśród wyznawców kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zgodnie z wyznawanymi wartościami i wiarą, kremacja i to, co dzieje się z człowieka ciałem po śmierci nie ma wpływu na duszę i jej zbawienie.

luteranizm symbol

Tradycje pogrzebowe: Chrześcijaństwo | Hinduizm | Islam | Tybet | Judaizm