Tradycje pogrzebowe Tybet

Tutaj ciało zmarłego daje się na pokarm dla żyjących tam świętych sępów. W pierwszej kolejności zjadają z ciała wszystkie tkanki miękkie. Następnie kości które zostały po zmarłych miażdży się tak aby także to sępy mogły zjeść. Pogrzeb kończy się w momencie kiedy po zmarłym nie zostaną żadne szczątki.

Jak widać na świecie ukształtowało się wiele tradycji i zwyczajów związanych z pochówkiem zmarłych. W zależności od wyznawanej religii, każdy pogrzeb wygląda inaczej. Często to co dla nas jest dziwnym zwyczajem (ot chociażby dawanie ciała zmarłej osoby na pożarcie sępom), w innych kulturach jest czymś naturalnych, a nawet bardzo godnym dla osoby zmarłej.

Trudno jest oceniać zwyczaje innych nie znając dokładnie ich kultury oraz obrzędów. Pamiętajmy także, że nasze zwyczaje pogrzebowe mogą być bardzo dziwne dla innych nacji. Warto także przeczytać obrzędy pogrzebowe słowian – czyli jak pochówek wyglądał kiedyś i w co wtedy wierzyli ludzie.

Tradycje pogrzebowe: Chrześcijaństwo | Hinduizm | Islam | Tybet | Judaizm